INSTRUKCJA STEROWNIKA IDE

Instrukcja do sterownika IDE

 

Sprawdzenie godzin pracy lamp.

 

 1. MENU
 2. DÓŁ
 3. DÓŁ
 4. START
 5. START
 6. Teraz wyświetli ilość godzin np. 350
 7. START
 8. Teraz wyświetli ilość minut np. 25

 

 

Włączanie łóżka

 1. START
 2. DÓŁ/GÓRA
 3. Teraz wybieramy ilość minut
 4. START